Πρόσβαση στο ependyseis.gr

Πρόσβαση στο ependyseis.gr

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς συχνά είναι πελάτες να μην έχουν πρόσβαση στο ependyseis.gr γιατί κάποια εταιρία που ανέλαβε την κατάθεση του φακέλου τους δεν τους έδωσε τους κωδικούς. 

Ανάκτηση με email (αν έχει δηλωθεί εξαρχής το δικό σας email στο ependyseis.gr)

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει ανάκτηση μέσω του email πατώντας "ξέχασα των κωδικό μου" όπως βλέπετε στην ακόλουθη εικόνα. Πρέπει όμως να γνωρίζεται τα στοιχεία ώστε να σας σταλούν οι κωδικοί στο email σας.Ανάκτηση με επικοινωνία στον αρμόδιο για τη δράση σας φορέα

Ανάλογα πού ανήκει η δράση για την οποία έχετε κάνει μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον φορέα όπως παραδείγματος χάριν (ΕΦΕΠΑΕ, τηλ.: 210 6985210 και ηλεκτρονική δ/νση: info@efepae.gr )

Ανάκτηση με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Μην ανησυχείτε αν δεν έχετε πρόσβαση στο email που έχει δηλωθεί η άν δεν γνωρίζετε τον φορέα σας. Μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση εδώ και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@mou.gr με θέμα "Αλλαγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης". 
Αν δεν γνωρίζετε πώς να εκδώσετε την ψηφιακή δήλωση από το gov.gr δείτε το σχετικό μας tutorial στο άρθρο της γνωσιακής μας βάσης.

Υποδείγματα κειμένου:

Προς Μ.Ο.Δ Α.Ε. (Π.Σ.Κ.Ε.)
Ο/Η νόμιμος/η εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………… Α.Φ.Μ……………………………..και κωδικό έργου… …(εάν υπάρχει)…της δράσης… …(εάν υπάρχει).… παρακαλώ για την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και την αποστολή των κωδικών πρόσβασης στη νέα ηλεκτρονική μου διεύθυνση, η οποία είναι :…………@……………..

Μόλις αλλάξετε το email στο σύστημα τότε αποκτάτε πλήρη πρόσβαση ξανά στον λογαριασμό σας.